Ninh Hân

EyeBrain: Viên Bổ Mắt

EyeBrain

THÔNG TIN EyeBrain THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi viên EyeBrain chứa: Common Bilberry extract (Việt Quất đen) ………………….50mg Lutein…………………………………………………………….5mg Taurine …………………………………………………………..50mg Thymomodulin…………………………………………………..50mg Lysine……………………………………………………………25mg DHA 5% ………………………………………………………..25mg Ginkgo biloba……………………………………………………20mg Vitamin E …………………………………………………….…20 IU Vitamin A………………………………………….….………….20 IU Phụ liệu: Tinh bột, magnesium stearate, talc, natri benzoate vừa đủ 01 viên. THỜI HẠN …

Read More »

CAO LINH CHI X9

THÔNG TIN CAO LINH CHI X9 THÀNH PHẦN CẤU TẠO Thành phần cấu tạo: cho 1 viên 800 mg: Cao khô nấm linh chi đỏ 98% Thành phần khác: magnesi stearate vừa đủ 1 viên THỜI HẠN SỬ DỤNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và …

Read More »