Hành nghề tỉnh

tỉnh Phú Yên

Giấy phép: PHUYEN
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Giấy phép: HUE
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Tiền Giang

Giấy phép: TIENGIANG
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Trà Vinh

Giấy phép: TRAVINH
Địa chỉ: ., TP Hồ Chí Minh

Tỉnh Tuyên Quang

Giấy phép: TUYENQUANG
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Vĩnh Long

Giấy phép: VINHLONG
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tỉnh Vĩnh Phúc

Giấy phép: VINHPHUC
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

tỉnh Yên Bái

Giấy phép: YENBAI
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tỉnh Quảng Trị

Giấy phép: QUANGTRI
Địa chỉ: ., Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh