Phòng chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh

Giấy phép: 06113/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 65 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Phòng chẩn đoán hình ảnh

Giấy phép: 05771/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 564 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Phòng chẩn đoán hình ảnh

Giấy phép: 05736
Địa chỉ: 16 NƠ TRANG LONG, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh