Phòng khám chuyên khoa Lao và bệnh phổi

Công ty TNHH Trung tâm hô hấp kỹ thuật cao Phổi Sài Gòn

Giấy phép: 05782/HCM-GPHĐ
Địa chỉ: 476B Nguyễn Tri PhươngPhường 9 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và Bệnh phổi (thuộc Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phổi – Lao Long Phúc An)

Giấy phép: 05782/SYT-GDHĐ
Địa chỉ: 476B Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và bệnh phổi

Giấy phép: 02308/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 144 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và bệnh Phổi

Giấy phép: 02788/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 210 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và bệnh phổi

Giấy phép: 05649/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 159 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa lao và bệnh phổi

Giấy phép: 04052/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 67 Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa lao và bệnh phổi

Giấy phép: 05199/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 54 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa lao và bệnh phổi

Giấy phép: 01885/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 314 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và bệnh phổi

Giấy phép: 02208/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 26/27 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Lao và Bệnh phổi

Giấy phép: 02700/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 102/7 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh