Phòng khám chuyên khoa Lão

Công ty TNHH Một thành viên Y khoa Việt Phan

Giấy phép: 04067/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 79/9C Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh