placeholder

Phòng khám chuyên khoa Nhiễm

Giấy phép: 06383/HCM-GPHĐ
Địa chỉ: 105/2 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

placeholder

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHIỄM

Giấy phép: 01784/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 289/132K Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

placeholder

Phòng khám chuyên khoa Nhiễm

Giấy phép: 05205/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 58B Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh