Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ ngoại

Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ ngoại hậu môn trực tràng

Giấy phép: 06520/HCM-GPHĐ
Địa chỉ: A14 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Phòng khám chuyên khoa Ngoại (CHÂN THƯƠNG CHỈNH HÌNH)

Giấy phép: 02619/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 175 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, TP Hồ Chí Minh