Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng

Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng

Giấy phép: 04076
Địa chỉ: 458/4B Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh