Y tế cơ quan

Trạm Y tế thuộc Công ty TNHH, Liên doanh Vĩnh Hưng

Giấy phép: 05602/SYT-GPHĐ
Địa chỉ: 1365/1 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh