0
0
0
0
0
1
0 bình luận 1,387
Bình luận

Core Muscles Là Cơ Gì?

Core muscles là gì? Core muscles (tạm dịch: Khu cán, vùng thân mình không kể đầu và tứ chi) là vùng cơ nằm sâu bên trong cơ thể. Chức năng ……

Core muscles là gì?

Core muscles (tạm dịch: Khu cán, vùng thân mình không kể đầu và tứ chi) là vùng cơ nằm sâu bên trong cơ thể. Chức năng chính của core muscles là giữ cho cơ thể thẳng đứng và thăng bằng. Đa số các vùng cơ bắp khác, vốn giúp cơ thể chuyển động thì chúng ta có thể thấy được nhóm cơ chuyển động này bằng mắt, ví dụ cơ bắp tay, bắp chân. Riêng nhóm cơ core muscles thì chúng ta chỉ cảm nhận được sự hỗ trợ từ bên trong chứ không thể thấy được. Ví dụ như động tác ưỡn bụng ra trước khi ngồi lâu, ta cảm nhận được lực từ bên trong chứ không thấy nhóm cơ nào chuyển động.core-muscles

Nhóm cơ core muscles này bao gồm 3 vùng cơ chính:

1. Vùng cơ sàn xương chậu (Pelvic floor)

vung-co-day-xuong-chau

2. Vùng cơ TVA (Transversus abdominis)

co-lien-suon

3. Vùng cơ dọc xương sống (Multifidus muscle)

co-doc-xuong-song

Các bài tập hỗ trợ để tăng cường sức mạnh vùng core muscles bao gồm chống đẩy, thiền, pilates, yoga.