Danh sách nhà máy gia công thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GMP Việt Nam

GMP là gì?

Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice, hay gọi tắt là GMP) là những nguyên tắc và quy định áp dụng cho các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã công bố HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT chi tiết vào tháng 04/1969, là cơ sở cho các quốc gia trên thế giới dựa vào để ban hành các thông tư, nghị định của riêng từng nước.

Một số quốc gia áp dụng phổ biến là Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada, Brazil, Australia, Anh, Đức và Nam Phi. Trong tất cả các hướng dẫn THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT thì được tham khảo nhiều nhất là cGMP của Hoa Kỳ, Q7 GMP, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT của EU, WHO GMP.

Tại Việt Nam, theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế đã ban hành THÔNG TƯ Số: 18/2019/TT-BYT về HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP) TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, để hướng dẫn:

 1. Nguyên tắc, quy định Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice) thực phẩm bảo vệ sức khỏe và việc áp dụng GMP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước.
 2. Các chứng nhận tương đương với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.

Xem đầy đủ thông tư Số: 18/2019/TT-BYT tại đây.

10 cơ sở GMP gia công thực phẩm chức năng uy tín tại Việt Nam

Danh sách 194 cơ sở đạt GMP tại Việt Nam

(Theo tiêu chuẩn thông tư Số: 18/2019/TT-BYT)

Tính từ 21/01/2020 tới thời điểm hiện tại là tháng 05/2021, Việt Nam có 194 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cụ thể là các cơ sở thuộc những tỉnh thành sau:

10 tỉnh thành dẫn đầu số lượng cơ sở GMP

Tới thời điểm hiện tại là tháng 05/2021, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 64 cơ sở đạt chứng nhận GMP. Theo sau là Bắc Ninh (14 cơ sở), Thành phố Hồ Chí Minh (14 cơ sở), Hưng Yên (11 cơ sở), Hải Dương (11 cơ sở), Long An (9 cơ sở), Bình Dương (9 cơ sở), Nam Định (7 cơ sở), Hà Nam (7 cơ sở), và thứ 10 là Hòa Bình.

# Tỉnh/thành Số cơ sở
1 Hà Nội 64
2 Bắc Ninh 14
3 Thành phố Hồ Chí Minh 14
4 Hưng Yên 11
5 Hải Dương 11
6 Long An 9
7 Bình Dương 9
8 Nam Định 7
9 Hà Nam 7
10 Hòa Bình 6
10 tỉnh thành dẫn đầu số lượng cơ sở GMP

An Giang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM

Chứng nhận GMP số: 100/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Bình Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TOÀN PHÁT - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chứng nhận GMP số: 55/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng và dạng lỏng.

Chi nhánh II - Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn

Chứng nhận GMP số: 52/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường,viên nang cứng, cốm, bột, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 113/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, bột, cốm, viên nang cứng, viên nén sủi, bột sủi, cốm sủi, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Me Di Sun

Chứng nhận GMP số: 62/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long

Chứng nhận GMP số: 99/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, cao khô (bột/bột).

Công ty TNHH Amway Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 19/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, bột.

Công ty TNHH Liên doanh Hasan – Dermapharm

Chứng nhận GMP số: 59/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột cao lỏng, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM - CHI NHÁNH 1

Chứng nhận GMP số: 65/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Dạng lỏng

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Chứng nhận GMP số: 60/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm.

Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Chứng nhận GMP số: 50/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan), các chế phẩm sủi bọt (cốm, bột, viên nén) và sirô, dung dịch.

Bắc Giang

Công ty TNHH Thảo dược Thanh Hằng

Chứng nhận GMP số: 03/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, bột.

Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh

Chứng nhận GMP số: 56/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nén sủi, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn

Chứng nhận GMP số: 01/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch. Viên hoàn cứng (08/2019/ATTP-CNGMP - 22/3/2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC LÂM

Chứng nhận GMP số: 02/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Bột, cốm, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên nén sủi, cốm sủi, viên nang mềm, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Công ty Cổ phần Liên Doanh Dược phẩm E’Loge France Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 78/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nén sủi, cốm, bột, si rô, dung dịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO

Chứng nhận GMP số: 60/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng; viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường; cốm và bột (bao gồm trà hòa tan); cao lỏng; các chế phẩm dạng lỏng.

Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông

Chứng nhận GMP số: 02/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn mềm, cốm, bột. sirô, dung dịch.

Công ty Dược phẩm và Thương mại Thành Công (TNHH)

Chứng nhận GMP số: 38/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, cốm, bột, viên nén sủi bọt, cốm sủi bọt, bột sủi bọt, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch

Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Viễn

Chứng nhận GMP số: 05/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà hòa tan.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI

Chứng nhận GMP số: 12/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên ngậm, viên nang cứng, bột, cốm, trà hòa tan, viên hoàn cứng, viên nang mềm, dunh dịch, sirô

Công ty TNHH Dược phẩm Usapha

Chứng nhận GMP số: 07/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, và sirô, dung dịch.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Chứng nhận GMP số: 25/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nang cứng và tỏi đen

Công ty TNHH Đông Nam dược Hoàng Gia

Chứng nhận GMP số: 64/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan) và dạng lỏng.

Nhà máy Dược phẩm Dkpharma - Chi nhánh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Dược Khoa

Chứng nhận GMP số: 67/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà túi lọc, sirô, dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương.

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân

Chứng nhận GMP số: 83/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.

Bến Tre

Công ty TNHH MTV VIETNAT

Chứng nhận GMP số: 27/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: dạng cốm, bột, trà hòa tan, viên nang cứng, viên nén, viên nén sủi, viên nén bao phim, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, viên ngậm, sirô, hỗn dịch, nhũ dịch, gel.

Cần Thơ

Chi Nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn

Chứng nhận GMP số: 79/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, nén, nén sủi, bột sủi, bột hòa tan, nang cứng, viên ngậm, viên nhai, cốm, sirô, lỏng.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Chứng nhận GMP số: 25/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, viên sủi, cốm, bột, bột sủi, sirô.

Gia Lai

Hà Nam

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

Chứng nhận GMP số: 27/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, dung dịch, hỗn dịch.

Chi nhánh Hà Nam – Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao Nanofrance

Chứng nhận GMP số: 28/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.1
có gia công

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO NGUYÊN

Chứng nhận GMP số: 63/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), trà túi lọc và dạng lỏng

Công ty CP dược phẩm quốc tế STP

Chứng nhận GMP số: 24/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén, viên nén bao phim, cốm, bột, dung dịch, sirô.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA

Chứng nhận GMP số: 46/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Sirô và dung dịch.

Công ty Cổ phần Liên doanh dược mỹ phẩm Diamond Pháp

Chứng nhận GMP số: 48/2019/ATTP-CNGMP-
Chế phẩm SX: Cốm bột, viên nén, viên nén bao phim, viên sủi, viên hoàn, viên nàg cứng, viên nang mềm, dung dịch, gel, sirô.

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM WINPHARMA

Chứng nhận GMP số: 59/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà hòa tan, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm/bột sủi, viên nén sủi và dạng lỏng.

Hà Nội

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương MEDIPLANTEX

Chứng nhận GMP số: 110/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, cốm, bột, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch, hỗn dịch.1
có gia công

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đông Dược Sao Thiên Y – Nhà máy sản xuất GMP

Chứng nhận GMP số: 40/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, bột, sirô, dung dịch.

NHÀ MÁY SỐ 2 - CÔNG TY ANABIO

Chứng nhận GMP số: 78/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Chế phẩm chứa vi sinh vật sống dạng lỏng.

Công ty Cổ phần ANA BIO Research and Development

Chứng nhận GMP số: 44/2019/ATTP-CNGMP-
Chế phẩm SX: Bột, hỗn dịch.

Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Thái Minh

Chứng nhận GMP số: 75/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Bột, cốm, trà túi lọc, viên nén, viên nén bao phim, viên ngậm, viên nang cứng.

Chi nhánh III - Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 16/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nang cứng, bột, cốm, sirô, dung dịch, hỗn dịch, men vi sinh các dạng bột, cốm, dung dịch và hỗn dịch

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LEGEND BIO VIỆT

Chứng nhận GMP số: 31/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng và dung dịch chứa men vi sinh

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DP ECOLIFE

Chứng nhận GMP số: 19/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Bột, cốm, viên nén, viên nang cứng, sirô, dung dịch.

Nhà máy GMP - Công ty cổ phần DP WESTERN PHARMA

Chứng nhận GMP số: 52/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan), các chế phẩm sủi bọt (cốm, bột, viên nén) và dạng lỏng.

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 43/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, sirô, dung dịch, hỗn dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

Chứng nhận GMP số: 18/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao (lỏng, mềm, đặc, khô), sản phẩm nguyên liệu bán thành phẩm cốm, bột; cốm/bột, trà hòa tan, dạng viên (nén, nén bao phim, bao đường, nang cứng, nang mềm).

Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ BIBITA

Chứng nhận GMP số: 72/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), trà túi lọc, dạng lỏng.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Công nghệ cao Abipha

Chứng nhận GMP số: 92/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, viên nang cứng, viên nag mềm, gel, sirô, dung dich, hỗn dịch, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan) và các dạng sản phẩm (cốm, bột, viên nang cứng, hỗn dịch) chứa men vi sinh.1
có gia công

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Chứng nhận GMP số: 24/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Chứng nhận GMP số: 84/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nén sủi, viên nang cứng, cốm, bột, viên nang mềm, si rô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên Doanh FOXS - USA

Chứng nhận GMP số: 47/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIUSA

Chứng nhận GMP số: 51/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên (nén, bao phim, bao đường), viên nang cứng, cốm, bột, viên nang mềm, sirô, dung dịch; chế phẩm chứa vi sinh: cốm, viên nang cứng, dung dịch, hỗn dịch

Công ty Cổ phần Dược phẩm OSHII

Chứng nhận GMP số: 101/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, dung dịch, sirô.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Tín

Chứng nhận GMP số: 70/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần dược phẩm QD - Meliphar

Chứng nhận GMP số: 05/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Canada Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 26/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex

Chứng nhận GMP số: 61/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, nén bao phim, viên nén sủi, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, dạng lỏng và men vi sinh (lỏng, bột, cốm).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim

Chứng nhận GMP số: 37/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, cao đặc, cao lỏng, viên nén sủi bọt, cốm sủi bọt, bột sủi bọt.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thành Phát

Chứng nhận GMP số: 118/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan), viên nag cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, viên nén sủi, cốm/bột sủi, sirô, dung dịch, hỗn dịch, trà túi lọc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM

Chứng nhận GMP số: 29/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Bột, cốm (bao gồm trà hòa tan), viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Chứng nhận GMP số: 44/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan); viên nang mềm; dung dịch, hỗn dịch, sirô.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIHECO

Chứng nhận GMP số: 82/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm VGAS

Chứng nhận GMP số: 74/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm bột, sirô, dung dịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR

Chứng nhận GMP số: 20/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, viên sủi, cốm (bao gồm cả chế phẩm cốm men vi sinh), sirô, dung dịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Chứng nhận GMP số: 14/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, dung dịch, hỗn dịch, siro.

Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây

Chứng nhận GMP số: 71/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén,viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nén sủi, viên hoàn cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương, gel.

Nhà máy sản xuất Sanford Pharma USA - Công ty cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Chứng nhận GMP số: 45/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Dạng cốm, bột, viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim, viên bao đường, viên nén sủi, viên ngậm, sirô, dung dịch, hỗn dịch và sản phẩm chứa men vi sinh dạng cốm, bột, viên nang cứng.

Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 58/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, cao lỏng, cao đặc.

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm GENPHAR

Chứng nhận GMP số: 120/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.1
có gia công

Công ty Cổ phần phát triển dược Vesta

Chứng nhận GMP số: 51/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Công ty cổ phần Sản xuất Dược Liệu Trung Ương 28.

Chứng nhận GMP số: 43/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty cổ phần sản xuất dược phẩm TAKARAI

Chứng nhận GMP số: 38/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nén, viên nén sủi, cốm sủi, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, sirô/dung dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Chứng nhận GMP số: 17/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên ngậm

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược – Mỹ phẩm Vinpharma

Chứng nhận GMP số: 66/2019/ATTP-CNGMP- cấp ngày 23/8
Chế phẩm SX: Cốm bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, si rô, dung dịch.1
có gia công

Công ty Cổ phần Traphaco – Cơ sở Hoàng Liệt

Chứng nhận GMP số: 35/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, dung dịch, hỗn dịch, cốm vi sinh, bột vi sinh.

Công ty Cổ phần Y Dược Phong Phú

Chứng nhận GMP số: 89/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, (bao gồm tà hòa tan) sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Y Dược Trương Trọng Cảnh

Chứng nhận GMP số: 01/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột (trà hòa tan), sirô, dung dịch.

Công ty TNHH Công nghệ Dược Phẩm Lotus

Chứng nhận GMP số: 29/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty TNHH Dược phẩm Fusi

Chứng nhận GMP số: 33/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

Chứng nhận GMP số: 22/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nén sủi, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan), viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch, trà túi lọc.

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa LInh

Chứng nhận GMP số: 26/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nén, viên ngậm, cốm, bột, sirô, dung dịch, cao lỏng, trà hòa tan, trà túi lọc.

Công ty TNHH Dược phẩm Smard

Chứng nhận GMP số: 11/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Chứng nhận GMP số: 42/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cốm, bột, dạng lỏng (dung dịch, sirô, hỗn dịch, cao lỏng).

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 120 ARMEPHACO

Chứng nhận GMP số: 48/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - Y DƯỢC PHẨM VĨNH ĐIỂN

Chứng nhận GMP số: 54/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà hòa tan và dạng lỏng (sirô, dung dịch)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂM BÌNH

Chứng nhận GMP số: 30/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, cao (mềm, đặc)

Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế - Nhà máy Công Nghệ cao IMC Quang Minh

Chứng nhận GMP số: 31/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột.

Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế - Nhà máy Công Nghệ cao IMC Quang Minh 2

Chứng nhận GMP số: 32/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Cty CP LD Dược phẩm TTP-France

Chứng nhận GMP số: 22/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, cốm, bột, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch.

Nhà Máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharvina

Chứng nhận GMP số: 97/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Nhà máy Công ty TNHH Medistar Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 23/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, cốm vi sinh, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel.1
có gia công

Nhà máy GMP Thực phẩm Chức năng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Âu Cơ.

Chứng nhận GMP số: 64/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng,cốm bột, sirô, dung dich.

Nhà máy Nội Bài Công ty TNHH Công nghệ Herbitech

Chứng nhận GMP số: 68/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Công nghệ cao Đông Nam Dược Bát Phúc

Chứng nhận GMP số: 108/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, trà hòa tan.

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly

Chứng nhận GMP số: 54/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nén, viên nén bao đường, viên sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch, viên hoàn, viên mềm, trà túi lọc.

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH TM&DV Mỹ phẩm Ruby's World

Chứng nhận GMP số: 90/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nang cứng.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỌC VIỆN QUÂN Y

Chứng nhận GMP số: 39/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: cốm, bột, trà túi lọc, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô/dung dịch và tỏi đen.

Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu

Chứng nhận GMP số: 68/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà túi lọc, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, dạng lỏng, cao lỏng, cao đặc, cao khô.

Xưởng sản xuất - Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Dược phẩm Hồng Phát

Chứng nhận GMP số: 55/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột.

Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Chứng nhận GMP số: 30/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén sủi bọt, viên nén bao phim, viên nén bao đường, cốm, bột, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cao lỏng, gel, sirô, dung dịch, hỗn dịch, trà túi lọc.

Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Chứng nhận GMP số: 21/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, bao đường, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà hòa tan, sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel, viên nang mềm, viên nang cứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Chứng nhận GMP số: 77/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà hoà tan, trà túi lọc, viên nang mềm, dạng lỏng, dạng gel, dạng sủi (bột, cốm, viên nén), sản phẩm chứa men vi sinh dạng bột, cốm, viên nang cứng, dạng lỏng.

Công ty cổ phần dược phẩm FRANCE GROUP

Chứng nhận GMP số: 32/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm bột, sirô, dung dịch, viên nang mềm

Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng

Chứng nhận GMP số: 56/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), dạng lỏng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO

Chứng nhận GMP số: 58/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén sủi, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, cốm, bột, trà hòa tan, trà túi lọc, viên nang mềm, dạng lỏng và chế phẩm chứa men vi sinh dạng cốm, bột1
có gia công

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ELIPHA

Chứng nhận GMP số: 23/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: bột, cốm, trà tan, trà túi lọc, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, sirô, dung dịch

Hưng Yên

Công ty cổ phần Anvy

Chứng nhận GMP số: 17/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, hỗn dịch, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco

Chứng nhận GMP số: 41/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, bột, cốm, trà, dung dịch, sirô

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Hưng

Chứng nhận GMP số: 102/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, si rô, dung dịch, hỗn dịch, rượu bổ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO GOLDCARE

Chứng nhận GMP số: 61/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: dạng cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, dạng lỏng, dạng sủi (cốm, bột, viên nén), chế phẩm chứa men vi sinh dạng dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Medzavy

Chứng nhận GMP số: 15/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch.1
có gia công

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ TÙNG LỘC

Chứng nhận GMP số: 33/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cốm, bột, sản phẩm dạng lỏng (sirô, dung dịch), dạng cao (lỏng, mềm, đặc, khô) và chế phẩm chứa vi sinh (viên nang cứng, cốm, bột, dạng lỏng)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU

Chứng nhận GMP số: 66/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), dạng lỏng, dạng sủi (cốm, bột, viên nén) và các chế phẩm chứa men vi sinh dạng cốm, bột.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

Chứng nhận GMP số: 15/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: bột, cốm, trà, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch, hỗn dịch

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM HOÀNG ÂN

Chứng nhận GMP số: 62/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, trà hoà tan

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO

Chứng nhận GMP số: 28/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, nén bao phim, hoàn cứng, nang (cứng, mềm), sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel, cốm, bột, trà (hòa tan, túi lọc), cao (đặc, mềm, khô) và chế phẩm chứa men vi sinh (dung dịch, sirô, hỗn dịch, gel, nang cứng, nén, cốm, bột).

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG

Chứng nhận GMP số: 34/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao khô, viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn cứng, các chế phẩm sủi bọt (viên nén, cốm, bột), sirô, dung dịch, hỗn dịch, viên ngậm dạng kẹo, trà túi lọc và cốm, bột (bao gồm trà hòa tan).

Hải Dương

Công ty Cổ phần Dược phẩm Pulipha

Chứng nhận GMP số: 104/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, trà hòa tan, dung dịch, hỗn dịch, nhũ dịch, gel.

Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Chứng nhận GMP số: 10/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Công ty cổ phần Dược phẩm Syntech

Chứng nhận GMP số: 39/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel, cao lỏng, cao đặc, cao khô.

Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Chứng nhận GMP số: 07/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm.

NHÀ MÁY HDPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Chứng nhận GMP số: 47/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: cao (lỏng, mềm, đặc), sirô, dung dịch, hỗn dịch, viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan) và các chế phẩm sủi bọt (viên nén, cốm, bột).

Công ty TNHH Dược Phẩm Hải Linh

Chứng nhận GMP số: 88/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà hòa tan, sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel.

Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar

Chứng nhận GMP số: 72/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, viên nén, viên nén bao phim, viên hoàn, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, gel

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 05/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nén, bột, trà túi lọc.

Nhà máy Hadu – Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Dược phẩm Hadu

Chứng nhận GMP số: 115/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Nhà máy HD PHARMA EU - Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Chứng nhận GMP số: 06/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC

Chứng nhận GMP số: 67/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột và trà hòa tan.

Hải Phòng

Công ty TNHH Bách Thảo Dược

Chứng nhận GMP số: 119/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà hòa tan, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, dạng gel, sirô, dung dịch, hỗn dịch, cao lỏng, cao đặc, cao mềm, cao khô.1
có gia công

Địa điểm Kinh doanh Công ty Cổ phần Dược liệu và Vật tư Y tế Hải Phòng

Chứng nhận GMP số: 95/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, cốm, bột, viên nén ngậm, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, trà hòa tan, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Chứng nhận GMP số: 53/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, bột, cốm, trà hòa tan.

Nhà máy sản xuất - Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt

Chứng nhận GMP số: 63/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, cốm, bột, viên mềm, viên cứng có nhân, hỗn dịch, sirô, nguyên liệu chứa lợi khuẩn dạng bột.

Long An

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Dược Liệu Mộc Hoa Tràm

Chứng nhận GMP số: 20/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, cốm, bột.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA

Chứng nhận GMP số: 36/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), các chế phẩm sủi bọt (viên nén, cốm, bột) và các chế phẩm dạng lỏng (sirô, dung dịch, hỗn dịch).

Công ty Cổ phần Dược phẩm LA TERRE FRANCE

Chứng nhận GMP số: 112/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, trà hòa tan, sirô dung dịch.

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

Chứng nhận GMP số: 04/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty TNHH Liên Doanh Dược phẩm Nutramed

Chứng nhận GMP số: 35/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột

Công ty TNHH Mediphar USA

Chứng nhận GMP số: 105/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ LIFE GIFT VIỆT NAM

Chứng nhận GMP số: 41/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm1
có gia công

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÔNG ĐỨC – XƯỞNG SẢN XUẤT

Chứng nhận GMP số: 49/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, viên nang cứng, trà túi lọc

Cty Cổ phần Dược phẩm (Đông Dược Việt)

Chứng nhận GMP số: 91/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch, trà túi lọc, viên hoàn mềm.

Lào Cai

Công ty TNHH một thành viên Traphacosapa - Cơ sở Traphacosapa-Lào Cai

Chứng nhận GMP số: 04/2018/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, cao khô, cốm, bột, sirô, dung dịch, trà hãm, trà túi lọc.

Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)

Chứng nhận GMP số: 86/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)

Chứng nhận GMP số: 87/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao đặc, cao khô, viên nang mềm, trà thảo mộc (dạng túi lọc và dạng gói).

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM

Chứng nhận GMP số: 10/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nén.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT

Chứng nhận GMP số: 13/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: cốm, bột, viên nang cứng chứa men vi sinh và sirô, dung dịch.

Nam Định

Chi Nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ

Chứng nhận GMP số: 36/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, sirô, dung dịch, cao lỏng, viên hoàn cứng, dạng kẹo.

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen

Chứng nhận GMP số: 109/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Fresh life.

Chứng nhận GMP số: 57/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, cốm, cốm sủi, bột, sirô, dung dịch.

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Chứng nhận GMP số: 37/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan), viên nang mềm, dạng sủi (viên nén sủi, cốm, bột sủi), dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch, sirô).

Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA

Chứng nhận GMP số: 03/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch.

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Liên

Chứng nhận GMP số: 107/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, trà, lỏng, men vi sinh (dạng cốm, bột).

Công ty TNHH Nam Dược

Chứng nhận GMP số: 01/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, cốm, bột, trà túi lọc, sirô dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương.

Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỐ 1

Chứng nhận GMP số: 57/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm/bột (bao gồm trà hòa tan) và các chế phẩm dạng lỏng.

Phú Thọ

Chi Nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần sản xuất Thương Mại Hồng Bàng

Chứng nhận GMP số: 65/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng,cốm bột.

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC)

Chứng nhận GMP số: 02/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nang cứng, cốm, bột.1
có gia công

Công ty Cổ phần Dược phẩm KINGKAO Chi nhánh Phú Thọ

Chứng nhận GMP số: 04/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nén sủi, viên nag cứng, cốm, bột, cốm sủi, bột sủi, sirô, dung dịch.

Quảng Nam

Cơ sở sản xuất và Dịch Vụ Giải Khát – Công ty Cổ phần thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam Tại Trường Xuân

Chứng nhận GMP số: 106/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Rượu bổ, si rô, dung dịch, trà túi lọc.

Quảng Ninh

DƯỢC ĐÔNG BẮC

Chứng nhận GMP số: 79/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao mềm, cao đặc, cao khô, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột, trà túi lọc, trà hòa tan và các chế phẩm dạng lỏng (cao lỏng, sirô, dung dịch)1
có gia công

Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.

Chứng nhận GMP số: 45/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang mềm, cốm, bột, viên nén sủi, cốm sủi, bột sủi, trà túi lọc, trà hòa tan, dung dịch, hỗn dịch, sirô.

Công ty Cổ phần Dược TH PHARMA

Chứng nhận GMP số: 114/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nén sủi bọt, viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nang mềm, sirô, dung dịch, hỗn dịch, cốm/ bột (bao gồm trà hòa tan), trà túi lọc.

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công ty TNHH Dược – Mỹ Phẩm Đắk Tín

Chứng nhận GMP số: 76/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên hoàn cứng, viên nang cứng, viên nén, bao phim, bao đường, bột cốm.

Chi nhánh Công ty TNHH Thảo dược Việt

Chứng nhận GMP số: 85/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén sủi, bột sủi, bột, viên nang cứng, sirô, dung dịch, viên ngậm.

Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam

Chứng nhận GMP số: 03/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, sirô, dung dịch, hỗn dịch.

Địa điểm kinh doanh số 1: Nhà máy sản xuất dược phẩm - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Chứng nhận GMP số: 75/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, cốm, bột và dạng lỏng.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Khang Minh

Chứng nhận GMP số: 103/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cao lỏng, cao mềm, cao đặc, sirô, dung dịch, hỗn dịch, nhũ dịch, viên nang cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan).

Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Chi Nhánh Nhà máy USARICHPHARM

Chứng nhận GMP số: 06/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, sirô, dung dịch.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Chứng nhận GMP số: 77/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên ngậm, viên nén sủi, viên nang mềm, viên nang cứng, cốm, bột, trà hòa tan, trà túi lọc, dung dịch, sirô, hỗn dịch, gel.

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Savi

Chứng nhận GMP số: 21/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, viên nén sủi bọt, cốm sủi bọt, bột sủi bọt.

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25

Chứng nhận GMP số: 116/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, cốm, bột.

Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

Chứng nhận GMP số: 34/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, trà hòa tan.

Công ty Cổ phần S.P.M

Chứng nhận GMP số: 98/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang mềm, viên nang cứng, cốm bột, sirô, dung dịch, hỗn dịch, nhũ dịch, gel.

Công ty Cổ phần US Pharma USA

Chứng nhận GMP số: 81/2019/ATTP-GCNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, bột.

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN

Chứng nhận GMP số: 74/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, viên nang cứng.

Công ty TNHH Thương Mại ASIAPHARMACY

Chứng nhận GMP số: 94/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột.

Thái Bình

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà

Chứng nhận GMP số: 49/2019/ATTP-CNGMP- cấp ngày 23/9
Chế phẩm SX: Viên nén,bao phim, bao đường, viên nang mềm, cốm, bột, trà túi lọc, dung dịch, sirô, hoàn cứng, hoàn mềm, cao lỏng, cao mềm.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hương Hoàng – Địa điểm Kinh doanh số 1

Chứng nhận GMP số: 93/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm, viên nang cứng, viên nén, viên nén sủi, cốm, bột, dung dịch.

Tiền Giang

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Chứng nhận GMP số: 46/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, cốm, bột, cốm sủi, bột sủi, sirô, dung dịch, trà hòa tan, trà túi lọc.

Trà Vinh

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Chứng nhận GMP số: 12/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang mềm.

Tây Ninh

DNTN Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

Chứng nhận GMP số: 80/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, trà túi lọc, trà hòa tan.

Vĩnh Long

Công ty TNHH một thành viên Đức Thọ Sanh - Xưởng sản xuất

Chứng nhận GMP số: 76/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cốm, bột, trà hòa tan và các chế phẩm dạng lỏng (cao lỏng, sirô, dung dịch).

Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Chứng nhận GMP số: 96/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Cốm, bột, trà, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại IAP

Chứng nhận GMP số: 117/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi, viên nang cứng, cốm, bột, dung dịch, sirô và các dạng bào chế có chứa men vi sinh (viên nang cứng, cốm, bột, dung dịch

Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Chứng nhận GMP số: 73/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, cốm, bột, trà hòa tan, viên nang cứng, viên nang mềm và dạng lỏng (sirô, dung dịch)

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Chứng nhận GMP số: 71/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột (bao gồm trà hòa tan).

Đồng Nai

Chi Nhánh Công ty TNHH Quốc tế MEDINO

Chứng nhận GMP số: 53/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A

Chứng nhận GMP số: 16/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột, dung dịch.

Công ty cổ phần Dược phẩm Liên Doanh AI- LEN

Chứng nhận GMP số: 13/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm.

Công ty TNHH Dược phẩm SHINPOONG DAEWOO

Chứng nhận GMP số: 111/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột.

Đồng Tháp

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - Nhà máy Thực phẩm chức năng

Chứng nhận GMP số: 14/2019/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, cốm, bột.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Chứng nhận GMP số: 70/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột, trà hòa tan, viên nang mềm, chế phẩm sủi bọt (dạng viên nén, cốm, bột) và các chế phẩm chứa men vi sinh vật dạng cốm, bột, viên nang cứng.

Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen

Chứng nhận GMP số: 40/2020/ATTP-CNGMP
Chế phẩm SX: cốm, bột

GMP
Để đạt được chuẩn GMP, các cơ sở phải đầu tư hàng tỉ đồng với các quy định nghiêm ngặt.

Nguyên tắc, quy định GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe và việc áp dụng GMP

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được sản xuất đại trà do nhu cầu tiêu dùng tăng cao thời gian gần đây. Do đó, để bảo đảm chất lượng, an toàn và không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, các cơ sở sản xuất các sản phẩm này phải được sản xuất phù hợp với những quy định sau để được chứng nhận GMP: (Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 •  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được sản xuất phù hợp với mục đích sử dụng, tuân theo các quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, an toàn và không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Cơ sở sản xuất phải có hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng, thiết kế toàn diện kết hợp với Thực hành sản xuất tốt và kiểm soát chất lượng hướng đến mục tiêu chất lượng đề ra. Hệ thống bảo đảm chất lượng phải được xây dựng thành bộ văn bản hoàn chỉnh với các nguồn lực thực thi bao gồm nhà xưởng, thiết bị, nhân lực đầy đủ, phù hợp để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách có hiệu quả;
 • Phải có đủ nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và phù hợp với vị trí được giao. Nhân viên tại các vị trí của cơ sở sản xuất phải được đào tạo và định kỳ đào tạo lại về các nguyên tắc cơ bản của GMP và các công việc chuyên môn đang đảm trách;
 • Nhà xưởng và trang thiết bị sản xuất phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng phù hợp với các hoạt động sản xuất. Bố trí mặt bằng và thiết kế của nhà xưởng phải nhằm mục đích giảm thiểu tối đa các nguy cơ và bảo đảm làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng có hiệu quả để tránh nhiễm chéo, tích tụ bụi, rác và bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng sản phẩm;
 • Việc vệ sinh phải được thực hiện và duy trì ở mức độ cao trong tất cả các hoạt động của quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với phạm vi bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh thiết bị, dụng cụ và bất kỳ yếu tố nào có nguy cơ trở thành nguồn ô nhiễm đối với sản phẩm;
 • Phải thiết lập được hệ thống hồ sơ tài liệu với thông tin rõ ràng, chính xác, bao gồm các quy trình, tiêu chuẩn, công thức sản xuất, hướng dẫn pha chế, hướng dẫn đóng gói và hồ sơ ghi chép những kết quả đã thực hiện về các hoạt động sản xuất, kiểm soát chất lượng, theo dõi sản phẩm trong quá trình lưu thông và các vấn đề liên quan đến GMP, cho phép truy xuất lịch sử của lô sản phẩm, từ khi tiếp nhận nguyên liệu ban đầu đến khi phân phối thành phẩm.
 • Phải có quy trình sản xuất được phê duyệt cho mỗi sản phẩm cụ thể bao gồm các quy định chi tiết, rõ ràng về hoạt động sản xuất, kiểm soát chất lượng để đảm bảo thu được sản phẩm đạt chất lượng, đồng nhất, ổn định. Kết quả thực hiện cho từng lô sản phẩm phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng và lưu giữ theo quy định;
 • Phải có hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập phù hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng hoạt động độc lập so với bộ phận sản xuất và hoạt động hiệu quả để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng được tiêu chuẩn xác định;
 • Trong trường hợp có sản xuất và/ hoặc kiểm nghiệm theo hợp đồng thì những hoạt động này phải được xác định rõ ràng, thống nhất và được kiểm soát thực thi chặt chẽ thông qua hợp đồng, trong đó nêu rõ trách nhiệm mỗi bên bao gồm cách thức, trách nhiệm và quyền hạn của người có thẩm quyền xuất xưởng sản phẩm ra thị trường;
 • Tất cả các khiếu nại và những thông tin khác liên quan đến sản phẩm có khả năng bị sai hỏng phải được lưu giữ và xem xét lại theo quy trình đã được duyệt. Cần phải có một hệ thống để thu hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với tất cả sản phẩm được biết hoặc có nghi ngờ sai hỏng trên thị trường;
 • Hoạt động tự kiểm tra phải thực hiện và duy trì thường xuyên để giám sát việc triển khai, áp dụng và tuân thủ quy định Thực hành sản xuất tốt và đưa ra biện pháp khắc phục cần thiết, kịp thời;

Nội dung chi tiết về GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.