Tag Archives: tiểu-đường

PQA ĐỊNH TÂM

Xem thêm: Thuốc bổ tim mạch CoQ10 tốt nhất CoQ10 là gì? CoQ10 Dạng Ubiquinone và Ubiquinol THÔNG TIN PQA ĐỊNH TÂM THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi túi có chứa 2,1 g cao khô tương đương với dược liệu khô: Nhân sâm……………………………2 gam Phục thần……………………………2 gam Long nhãn…………………………..2 gam Quy …

Read More »

PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN HỎA

THÔNG TIN PQA BỒI BỔ MỆNH MÔN HỎA THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi túi có chứa 2,7 g cao khô tương đương với dược liệu khô: Thục địa…………………….8gam Sơn thù……………………..4gam Hoài sơn……………………4gam Đơn bì……………………….3gam Trạch tả…………………….3gam Bạch linh…………………..3gam Nhục quế………………….1gam Phụ tử………………………1gam Thành phần khác: (Tinh bột, lactose) vừa đủ …

Read More »

PQA BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ

THÔNG TIN PQA BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi túi có chứa 4,3 g cao khô tương đương với dược liệu khô: Thục địa……………………………….12g Sơn thù…………………………………..6g Sơn dược……………………………….6g Mẫu đơn…………………………………4g Trạch tả…………………………………..4g Phục linh…………………………………4g Ngũ vị………………………………………3g Mạch môn………………………………..4g Thành phần khác: (tinh bột, lactose) THỜI HẠN SỬ …

Read More »