Tỉ lệ hoa hồng trung bình Shopee Affiliate?

Cho em hỏi hoa hồng của chương trình Shopee Tiếp Thị Liên Kết là bao nhiêu ạ?

37
2 bình luận 394
0
0
0
0
0
Bình luận

Tỉ lệ hoa hồng trung bình Shopee Affiliate?