Shopee Chatbot bị lỗi hả mọi người?

Mình truy cập vào Shopee Chatbot mà không gửi báo cáo hay tạo link được. #shopee

About Mỹ phẩm Ncolagen

3 comments

  1. Vào được rồi bạn nhé.

  2. Chắc chạy lại bên ACCESSTRADE quá, Shopee nản.

  3. Đúng rồi, từ 25/4 tới nay mình cũng bị. Chắc đang cập nhật.

Leave a Reply