0
1
0
0
0
5
5 bình luận 413
Bình luận

Shopee đã đổi API, hết rồi Ctr-Alt-I :((

Từ tháng 3/2021 này, Shopee đã cập nhật bộ API, vốn không phải chính thức cho anh em coders :D. Từ đây, khi mày mò các giá trị AJAX thì ……

Từ tháng 3/2021 này, Shopee đã cập nhật bộ API, vốn không phải chính thức cho anh em coders :D. Từ đây, khi mày mò các giá trị AJAX thì giá trị trả về chỉ là những chuỗi số ngẫu nhiên mà thôi:

Media Shopee

https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword{$keyword}&limit=20&newest=0&order=desc&page_type=search&version=2

Có lẽ đây là một trong những cách tránh clone tràn lan các shop.

Giải pháp: Nhưng không phải là hết cách, để giá trị trở về đúng thì các bạn phải “săn được” Etag và “if-none-match-” bạn nào còn cách nào hay thì comment bên dưới trao đổi nhé.

Ps: Mong lắm Shopee phát triển API dành cho các nhà Affiliate chân chính, chứ mày mò hoài vậy đau tim quá.

#shopee


{
 "show_disclaimer": false,
 "query_rewrite": {
  "FEQueryWriteStatus": 0,
  "ori_keyword": "vi",
  "ori_totalCount": 748184
 },
 "adjust": {
  "count": 705492
 },
 "version": "7e18f99b165de5abd7db096cdf831fe9",
 "algorithm": "",
 "need_next_search": false,
 "total_count": 752122,
 "error": null,
 "total_ads_count": 145,
 "disclaimer_infos": [
  
 ],
 "nomore": false,
 "price_adjust": {
  "count": 553716
 },
 "json_data": "",
 "suggestion_algorithm": 0,
 "items": [
  {
   "itemid": 2308574348,
   "price_max_before_discount": 40127228929,
   "item_status": "n",
   "can_use_wholesale": false,
   "show_free_shipping": false,
   "display_name": null,
   "upcoming_flash_sale": null,
   "add_on_deal_info": null,
   "is_non_cc_installment_payment_eligible": false,
   "ctime": 1925269703,
   "name": "[Mã COSDHCT2 giảm 10% đơn 250K] Viên uống DHC Nhật Bản",
   "show_shopee_verified_label": false,
   "campaignid": 1002223,
   "size_chart": null,
   "service_by_shopee_flag": null,
   "historical_sold": 6521,
   "campaign_stock": null,
   "reference_item_id": "",
   "recommendation_info": null,
   "bundle_deal_info": null,
   "has_lowest_price_guarantee": false,
   "shipping_icon_type": null,
   "images": [
    "f1a7c7746eaf942592d814188bb",
    "f298bf2c46e5af1e99fc5e35abc",
    "41fbbc33f879bd3198a82a5cd78",
    "708004365e14e0e96997913f23d",
    "bb897dfa8f09154bf99a16cf048",
    "9b25fb69ef314a829a7c5b3edb5",
    "ae229b60a89278ff91d49b8515a"
   ],
   "price_before_discount": 16451828732,
   "catid": 305,
   "is_official_shop": true,
   "coin_earn_label": null,
   "sold": 191,
   "item_rating": {
    "rating_star": 3.337064,
    "rating_count": [
     2851,
     4,
     3,
     11,
     70,
     2884
    ],
    "rcount_with_image": 1829,
    "rcount_with_context": 1852
   },
   "show_official_shop_label_in_title": false,
   "discount": "16%",
   "label_ids": [
    1397035,
    1916584,
   ],
   "has_group_buy_stock": null,
   "algo_image": null,
   "tracking_info": null,
   "badge_icon_type": 0,
   "liked": null,
   "cmt_count": 3705,
   "image": "f1a7c7746eaf942592d814188bb",
   "recommendation_algorithm": null,
   "is_cc_installment_payment_eligible": false,
   "shopid": 44806875,
   "video_info_list": [
    
   ],
   "ads_keyword": "vi",
   "json_data": "",
   "view_count": 9873,
   "voucher_info": null,
   "liked_count": 1899,
   "show_official_shop_label": false,
   "price_min_before_discount": 16843732736,
   "show_discount": 27,
   "preview_info": null,
   "flag": 2,
   "exclusive_price_info": null,
   "distance": null,
   "wholesale_tier_list": [
    
   ],
   "group_buy_info": null,
   "shopee_verified": true,
   "hidden_price_display": null,
   "transparent_background_image": "",
   "welcome_package_info": null,
   "match_type": 0,
   "is_adult": true,
   "currency": "VND",
   "raw_discount": 22,
   "is_preferred_plus_seller": false,
   "is_category_failed": true,
   "price_min": 13223278612,
   "can_use_bundle_deal": false,
   "cb_option": 0,
   "brand": "DHC",
   "deduction_info": "",
   "stock": 1631,
   "status": 1,
   "price_max": 37836561515,
   "is_group_buy_item": null,
   "flash_sale": null,
   "price": 12011598998,
   "shop_location": "H",
   "tier_variations": [
    {
     "images": [
      "62f1a80c0de1bc46ecfea1be030",
      "9b25fb69ef314a829a7c5b3edb5",
      "e976de7ffd06cb8123ba934b6ed"
     ],
     "properties": [
      
     ],
     "type": 0,
     "name": "Gói",
     "options": [
      "20",
      "60",
      "15"
     ]
    }
   ],
   "can_use_cod": false,
   "collection_id": null,
   "welcome_package_type": 0,
   "show_official_shop_label_in_normal_position": null,
   "adsid": 1138053,
   "item_type": 0
  }
 ],
 "reserved_keyword": "",
 "hint_keywords": [
  
 ]
}