Shopee đã đổi API, hết rồi Ctr-Alt-I :((

Từ tháng 3/2021 này, Shopee đã cập nhật bộ API, vốn không phải chính thức cho anh em coders :D. Từ đây, khi mày mò các giá trị AJAX thì giá trị trả về chỉ là những chuỗi số ngẫu nhiên mà thôi:

Media Shopee

https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword{$keyword}&limit=20&newest=0&order=desc&page_type=search&version=2

Có lẽ đây là một trong những cách tránh clone tràn lan các shop.

Giải pháp: Nhưng không phải là hết cách, để giá trị trở về đúng thì các bạn phải “săn được” Etag và “if-none-match-” bạn nào còn cách nào hay thì comment bên dưới trao đổi nhé.

Ps: Mong lắm Shopee phát triển API dành cho các nhà Affiliate chân chính, chứ mày mò hoài vậy đau tim quá.

#shopee


{
 "show_disclaimer": false,
 "query_rewrite": {
  "FEQueryWriteStatus": 0,
  "ori_keyword": "vi",
  "ori_totalCount": 748184
 },
 "adjust": {
  "count": 705492
 },
 "version": "7e18f99b165de5abd7db096cdf831fe9",
 "algorithm": "",
 "need_next_search": false,
 "total_count": 752122,
 "error": null,
 "total_ads_count": 145,
 "disclaimer_infos": [
  
 ],
 "nomore": false,
 "price_adjust": {
  "count": 553716
 },
 "json_data": "",
 "suggestion_algorithm": 0,
 "items": [
  {
   "itemid": 2308574348,
   "price_max_before_discount": 40127228929,
   "item_status": "n",
   "can_use_wholesale": false,
   "show_free_shipping": false,
   "display_name": null,
   "upcoming_flash_sale": null,
   "add_on_deal_info": null,
   "is_non_cc_installment_payment_eligible": false,
   "ctime": 1925269703,
   "name": "[Mã COSDHCT2 giảm 10% đơn 250K] Viên uống DHC Nhật Bản",
   "show_shopee_verified_label": false,
   "campaignid": 1002223,
   "size_chart": null,
   "service_by_shopee_flag": null,
   "historical_sold": 6521,
   "campaign_stock": null,
   "reference_item_id": "",
   "recommendation_info": null,
   "bundle_deal_info": null,
   "has_lowest_price_guarantee": false,
   "shipping_icon_type": null,
   "images": [
    "f1a7c7746eaf942592d814188bb",
    "f298bf2c46e5af1e99fc5e35abc",
    "41fbbc33f879bd3198a82a5cd78",
    "708004365e14e0e96997913f23d",
    "bb897dfa8f09154bf99a16cf048",
    "9b25fb69ef314a829a7c5b3edb5",
    "ae229b60a89278ff91d49b8515a"
   ],
   "price_before_discount": 16451828732,
   "catid": 305,
   "is_official_shop": true,
   "coin_earn_label": null,
   "sold": 191,
   "item_rating": {
    "rating_star": 3.337064,
    "rating_count": [
     2851,
     4,
     3,
     11,
     70,
     2884
    ],
    "rcount_with_image": 1829,
    "rcount_with_context": 1852
   },
   "show_official_shop_label_in_title": false,
   "discount": "16%",
   "label_ids": [
    1397035,
    1916584,
   ],
   "has_group_buy_stock": null,
   "algo_image": null,
   "tracking_info": null,
   "badge_icon_type": 0,
   "liked": null,
   "cmt_count": 3705,
   "image": "f1a7c7746eaf942592d814188bb",
   "recommendation_algorithm": null,
   "is_cc_installment_payment_eligible": false,
   "shopid": 44806875,
   "video_info_list": [
    
   ],
   "ads_keyword": "vi",
   "json_data": "",
   "view_count": 9873,
   "voucher_info": null,
   "liked_count": 1899,
   "show_official_shop_label": false,
   "price_min_before_discount": 16843732736,
   "show_discount": 27,
   "preview_info": null,
   "flag": 2,
   "exclusive_price_info": null,
   "distance": null,
   "wholesale_tier_list": [
    
   ],
   "group_buy_info": null,
   "shopee_verified": true,
   "hidden_price_display": null,
   "transparent_background_image": "",
   "welcome_package_info": null,
   "match_type": 0,
   "is_adult": true,
   "currency": "VND",
   "raw_discount": 22,
   "is_preferred_plus_seller": false,
   "is_category_failed": true,
   "price_min": 13223278612,
   "can_use_bundle_deal": false,
   "cb_option": 0,
   "brand": "DHC",
   "deduction_info": "",
   "stock": 1631,
   "status": 1,
   "price_max": 37836561515,
   "is_group_buy_item": null,
   "flash_sale": null,
   "price": 12011598998,
   "shop_location": "H",
   "tier_variations": [
    {
     "images": [
      "62f1a80c0de1bc46ecfea1be030",
      "9b25fb69ef314a829a7c5b3edb5",
      "e976de7ffd06cb8123ba934b6ed"
     ],
     "properties": [
      
     ],
     "type": 0,
     "name": "Gói",
     "options": [
      "20",
      "60",
      "15"
     ]
    }
   ],
   "can_use_cod": false,
   "collection_id": null,
   "welcome_package_type": 0,
   "show_official_shop_label_in_normal_position": null,
   "adsid": 1138053,
   "item_type": 0
  }
 ],
 "reserved_keyword": "",
 "hint_keywords": [
  
 ]
}

About Bảo Trần

5 comments

 1. Hiện tại đang bị chặn theo IP thì phải. Có cách nào lách không nhỉ

 2. Có cho anh em xài đi hihi

 3. DS Lưu Quốc Bảo

  Toàn clone shope không bảo sao không ngẫu nhiên :D. Chắc nhiều anh em thấm.

  • Vậy nên Shopee nên có 1 cái API chính thức cho anh em, lại dễ kiểm soát.

Leave a Reply