Withania somnifera

Withania somnifera
Tên tiếng Việt
Tên khoa học
Tên khác

Mô tả

Trả lời